CGK Katwijk

Christelijke Gereformeerde Kerk te Katwijk aan Zee

Durham-avonden

Volwassenencatechisatie Katwijk aan Zee 2023 | 5e avond | Het geloof

4e preek van James Durham uit ‘Christus gekruist of het merg van het Evangelie’

 

Blz. 75-78 | 4 soorten geloof

 1. Historisch geloof
 2. Wondergeloof
 3. Tijdgeloof
 4. Zaligmakend geloof

 

Blz. 75-76 | 1e) Historisch geloof

 • Wat is het? Geloven in de waarheid van Gods Woord en dit toestemmen
 • Dit geloof is nodig, maar niet genoeg. Tekst: ‘Gij gelooft dat God een enig God is? Gij doet wel; de duivelen geloven het ook en zij sidderen’
 • Durham: ‘Dit zeg ik opdat u weten mag, dat dit historisch geloof de eerste stap is tot het geloof, maar ook dat u weet dat geloof er in de hel ook is’

 

Blz. 76-77 | 2e) Wondergeloof

 • Wat is het? Geloof om wonderen te kunnen doen of wonderen te kunnen ontvangen (om te kunnen genezen of om genezen te kunnen worden)
 • Durham: ‘Dit wondergeloof alleen is niet genoeg tot zaligheid omdat het niet werkzaam is met Christus … als een Zaligmaker om van de zonden zalig te maken, maar alleen met Christus Die kracht en vermogen geeft om een wonder tot stand te brengen’

 

Blz. 77 | 3e) Tijdgeloof

“We kunnen het tijdgeloof vergelijken met een voorbeeld dat er een arts in de stad gekomen is, en dat dit iemand

aangezegd wordt. Als men het tot een gezond mens zegt, dan wordt hij er in het minst niet door aangedaan, maar

als men het aan een ziek mens vertelt, dan is hij blij omdat hij begrijpt dat er een mogelijkheid is tot genezing. Toch

wordt hij door het besef dat er een mogelijkheid is tot genezing er niet toe gebracht om de arts te halen of zijn

geneesmiddel te gebruiken”

 

Blz. 77-78 | 4e) Zaligmakend geloof

“De vierde soort van geloof is zaligmakend geloof, dat de zieke mens tot de Heelmeester brengt en hem gebruik

doet maken van het geneesmiddel.” “Want alleen het zaligmakend geloof doet u uit uzelf gaan om op Jezus Christus

te rusten.”

 

Blz. 80 | 4 dingen zijn nodig vóórdat iemand zaligmakend gelooft

 1. De aanbieding van het Evangelie: Christus moet voorgesteld worden als de weg der zaligheid
 2. Mensen moeten dit begrijpen
 3. We moeten enige kennis hebben van onze toestand: ‘Dat wij van nature onder de zonde zijn, dat we verloren en onder de vloek zijn, dat we volkomen machteloos en onbekwaam zijn om onszelf door iets dat in ons is, of door iets dat we uit onszelf kunnen doen, te herstellen. We moeten weten dat we voor eeuwig verloren zijn als we geen Zaligmaker krijgen, opdat onze mond gestopt worde’
 4. We moeten een historisch geloof hebben… ‘dat er een volheid en algenoegzaamheid in Christus is, dat Hij bekwaam is om ons te genezen en om de schuld van allen die op Hem rusten, weg te nemen’

 

Blz. 85-89 | Bijbelse benamingen voor het geloof

 • Komen tot Christus
 • Aannemen van Christus
 • Grijpen van Christus
 • Zich werpen op Christus
 • Zich onderwerpen aan de rechtvaardigheid van God
 • Zich verbergen in God en Christus
 • Christus de hand geven
 • Opendoen voor Christus
 • Christus trouwen
 • Kopen

 

Blz. 86-87 | Zich werpen of wentelen op Christus (denk ook aan de uitdrukking: zich laten zakken en zinken op

Christus)

‘Het Evangelie legt Christus als het ware voor onze voeten, en het geloof wentelt zich op Hem.

De ziel bevindt zichzelf niet in staat de last te dragen en wentelt zich door de werking van de Heilige Geest op

Christus, zoals een ziek en zwak mens zich neerwerpt op een donzen bed om te rusten.

Dit is een zeer nadrukkelijke, veelzeggende en levendige uitdrukking van het geloof, die te kennen geeft hoe een

mens ophoudt om op eigen benen te staan, daartoe onmachtig zijnde, en zichzelf op Christus neerlegt.

Dit is het wat wij van u verlangen, namelijk op te houden om op eigen benen te staan en u te wentelen op Christus’