CGK Katwijk

Christelijke Gereformeerde Kerk te Katwijk aan Zee

Vrouwenvereniging “Dorcas”

 

De naam van onze vereniging verwijst naar Dorkas uit de Bijbelse stad Joppe. Zij was een vroege volgelinge van de Heere Jezus en stond bekend om haar gulheid en haar inzet voor arme mensen (Handelingen 9:36).

Onze vereniging telt zo’n 25 leden. Wij komen één keer per twee weken op woensdagavond bijeen, en behandelen diverse Bijbelse thema’s, geschiedenissen en personen, waarbij het onderwerp door één van leden wordt voorbereid. Na de pauze praten we dan, aan de hand van vragen of stellingen, nog verder over het onderwerp en dat wisselen we soms af met een uurtje zingen of een Bijbelse quiz. Er is vanzelfsprekend ruimschoots gelegenheid voor onderlinge ontmoeting. Kom gerust eens een avondje sfeer proeven, u/je bent van harte welkom!

 

 


 

Foto's jaarvergadering: