CGK Katwijk

Christelijke Gereformeerde Kerk te Katwijk aan Zee

Vrouwenvereniging “Dorcas”

 

De naam van onze vereniging verwijst naar Dorkas uit de Bijbelse stad Joppe. Zij was een vroege volgelinge van de Heere Jezus en stond bekend om haar gulheid en haar inzet voor arme mensen (Handelingen 9:36).

Onze vereniging telt zo’n 25 leden. Wij komen één keer per twee weken op woensdagavond bijeen, en behandelen diverse Bijbelse thema’s, geschiedenissen en personen, waarbij het onderwerp door één van leden wordt voorbereid. Na de pauze praten we dan, aan de hand van vragen of stellingen, nog verder over het onderwerp en dat wisselen we soms af met een uurtje zingen of een Bijbelse quiz. Er is vanzelfsprekend ruimschoots gelegenheid voor onderlinge ontmoeting. Kom gerust eens een avondje sfeer proeven, u/je bent van harte welkom!

 

Rooster voor het verenigingsseizoen voorjaar 2023

                          Onderwerp/inleidster                                                  Back-up

11 januari                       Meditatie

                                      Emmy Durieux-van der Zwan                                                           Leonie van der Zwan

 

25 januari                      Inleiding “Profetisch Perspectief” hfst. 1, Ruben                    

                                      Genesis 49: 3-4

                                      Inleidster: Jeanette van Duijn-van den Oever                                   Annemarie de Bree

 

8 februari                       Inleiding “Profetisch Perspectief” hfst. 2, Simeon en Levi

                                      Genesis 49: 5-7

                                      Inleidster: Arnie van der Plas-Mos                                                    Janna Brouwer

 

22 februari                     Inleiding “Profetisch Perspectief” hfst. 3, Juda                        

                                      Genesis 49:8-12

                                      Inleidster: Anneke Durieux-de Mol                                                    Ria van der Wildt 

 

1 maart                          Voorjaarsvakantie 

 

8 maart                          Biddag 

 

15 maart                        Inleiding “Profetisch Perspectief” hfst. 4, Zebulon                 

                                      Genesis 49: 13

                                      Inleidster: Tinie van der Plas-van der Boon                                      Petra Plug 

 

29 maart                       Laatste avond met ds. Ruis

 


Foto's jaarvergadering: