CGK Katwijk

Christelijke Gereformeerde Kerk te Katwijk aan Zee

Zondag

 

Liturgie zondagmorgen 25 juli

Zingen Lofzang van Maria:4, 5

Zingen 119:69

Zingen 36:1, 2

Zingen 138:3

Zingen 25:4

Lezen Daniel 4:4-33

Tekst Daniel 4:24-27

 

Thema: Gods laatste woorden aan Nebukadnezar

1 Nedukadnezars ijdelheid

2 Daniels bewogenheid

3 Gods rechtvaardigheid

   

Ter bezinning

1 Konden de waarzeggers de droom niet uitleggen, of wilden ze dat niet, of durfden ze dat niet? Waarom niet?

2 Waarom had Nebukadnezar niet direct Daniel laten roepen?

3 Wat voor verband ligt er tussen een ziekte en de zonde?

 

Liturgie zondagmiddag 25 juli

Zingen 48:4, 6

Zingen 145:5

Zingen 33:5, 6

Zingen 89:1

Zingen 138:4

Lezen: Openbaringen 5

Tekst: DL II, 8-9

 

Thema: De verzoening van zondaren

1 gefundeerd in de eeuwigheid

2 geopenbaard in de tijd

3 voleindigd in de heerlijkheid

 

Ter bezinning

1 Waarom is het aanbod van genade niet genoeg om zalig te kunnen worden?

2 Probeer in enkele zinnen duidelijk te maken hoe de Leerregels verwoorden waarom en op welke wijze God niet iedereen het eeuwige leven geeft. 

3 Waar wijzen de Dordtse theologen op als het gaat om de vraag wie er wel zalig worden?

 

 

Aanbevolen literatuur Dordtse Leerregels

  • Leren van Dordt, de Dordtse Leeregels samengevat, uitgeverij De Banier €2,95 
  • Dordt dichtbij, de Dordtse Leerregels in school, ds. A.J. Kunz e.a., uitgeverij de Banier, €9,95
  • De Dordtse Leerregels, met synoniemen, GBS , €6,50
  • Dicht bij Dordt, de actualiteit van de Dordtse Leerregels, ds. A.C. Uitslag, uitgeverij Den Hertog, €19,90
  • Door U alleen, de Dordtse Leerregels in hedendaags Nederlands, toegelicht voor jongeren, H. van Dam, €16,60 (2e hands)
  • De troost der verkiezing, pastorale behandeling van de Dordtse Leerregels, ds. L. Vroegindeweij 3 delen, €45,00 (2e hands)
  • En om Uw gunst en waarheid saâm, prekenserie over de Dordtse Leerregels, ds D Heemskerk, €15,00 (2e hands)
  • Uw waarheid zal bestaan, dagboek bij de Dordtse Leerregels, ds. C. Sonnevelt, €15,00 (2e hands)
  • https://www.rd.nl/artikel/777543-de-dordtse-leerregels-vijf-vingers-die-naar-boven-wijzen
  • http://www.dsdenboer.nl/symboliek-dl.asp