CGK Katwijk

Christelijke Gereformeerde Kerk te Katwijk aan Zee

Zondag

Liturgie zondagmorgen 20 september

105:2

19:5

45:1

Prediking

73:13

106:3

Lezen: Hooglied 5

Tekst: Mattheüs 13:45-46

 

Thema: de Parel van grote waarde

1 zoeken

2 vinden

3 kopen

 

Ter bezinning

1 Noem eens voorbeelden van schone parels waar de mens naar zoekt?  

2 Wat is de parel van grote waarde en wanneer krijgt de mens daar oog voor?

3 Wat betekent het om alles te verkopen?

 

Liturgie zondagmiddag 20 september

36:1

119:12

94:12

Prediking

43:4

37:19

Lezen: 1 Koningen 21:1-16

Tekst: 1 Koningen 21:5-16

 

Thema: de dood van Naboth

1 de duivelse oorzaak van zijn dood

2 de hemelse boodschap in zijn dood

 

Ter bezinning

1 Wat betekent de uitdrukking ‘mannen Belials’?  

2 Hoe kan de mens reageren als God de zonde niet direct bestraft?

3 Hoe heeft de Heere Jezus gereageerd toen Hij onrechtvaardig werd behandeld?