CGK Katwijk

Christelijke Gereformeerde Kerk te Katwijk aan Zee

Liturgie 23 juni 2024 Deo Volente

Ds. M.A. Kempeneers

 

Ochtenddienst 10:00 uur

Ps. 116:1, 10

Ps.   81:12

Ps. 105:5 / Dopen / 134:3

Ps.   77:6, 7, 8

Ps.   30:2

Ps.   66:6

Lezen Jona 2 

Tekst: Jona 2

1 EN Jona bad tot den HEERE zijn God, uit het ingewand van den vis.

10 De HEERE nu sprak tot den vis, en hij spuwde Jona uit op het droge.

 

Jona in de vis

1 zijn belijdenis in de diepten

2 zijn bevrijding uit de diepten 

 1 Wat zou men in de Vroege Kerk bedoeld hebben als men sprak over de Doop als 'het watergraf'?

2 Aan welke psalm doet Jona 2 denken?

3 Waar is Jona in zijn gebed mee bezig,  wat is zijn nood?

4 Wat kunnen we leren van vers 9c?

Middagdienst 17:00 uur

Ps.  36:2

Ps.  72:6

Ps. 142:1, 2, 4, 5

Ps. 118:13

Ps. 138:4

Lezen: Romeinen 5:1-11

Tekst vers 6: 

Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven.

 

 

Christus is gestorven voor goddelozen

1 een hopeloze toestand

2 een heerlijk tijdstip

 

1 Waarom gebruikt Paulus deze forse typeringen voor de mens in vers 6, wat wil hij daarmee onderstrepen?

2 Matthew Henry zegt bij deze tekst: 'Gods tijd is daar waar de mens op het dode punt is gekomen.'

Wat bedoelt hij?

3 Iemand zei dat hij deze tekst weleens een kus heeft gegeven. Waarom?

4 Tussen welk soort mensen wordt de Heere Jezus in de evangeliën beschreven? Met wie eet Hij, bijvoorbeeld? Zou u of jij je daar thuis voelen?